Er wordt geen retour aanvaard . 
Alles wordt uitgebreid op voorhand besproken ( layout - kwaliteit en fotoafwerking ) en wordt besteld na goedkeuring van de klant . 
Eens de klant zijn goedkeuring heeft gegeven op het definitief product , heeft deze de eindverantwoordelijkheid . Fouten die over het hoofd zouden kunnen gezien worden tellen niet meer mee eens de goedkeuring gemaakt is . 
indien je twijfelt over een bepaald product kan je altijd een afspraak maken en producten uit de portfolio raadplegen om daarop je beslissing te maken.